ไวยากรณ์

A1 – B1

Grammatik A1 - B1 intensiv

THB 9,400

  • ไวยากรณ์ระดับ A1 - B1
  • พื้นฐานสำหรับการสอบ Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) หรือ B1
  • หนังสือประกอบการเรียน

จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 10 ท่าน
ระยะเวลาเรียน:
เรียนทุกสัปดาห์, รวม 8 นัด

วันจันทร์ (เวลาของเยอรมัน)
13:00 – 16:00
วันอังคาร (เวลาของเยอรมัน)
13:00 – 16:00
วันพุธ (เวลาของเยอรมัน)
13:00 – 16:00
วันพฤหัสบดี (เวลาของเยอรมัน)
13:00 – 16:00
วันศุกร์ (เวลาของเยอรมัน)
13:00 – 16:00

สมัครเรียน

Kursantrag "Grammatik A1 - B1"

มีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันหรือไม่

Hast du bereits andere Kurse besucht?

Wähle den richtigen Satz