ไวยากรณ์

A1

ไวยากรณ์ A1

THB 3,400

ไวยากรณ์
พื้นฐานสำหรับการสอบ A1

จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 15 ท่าน
ระยะเวลาเรียน: 09 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563
เรียนทุกสัปดาห์, รวม 5 นัด

วันจันทร์ (เวลาของเยอรมัน)
13:00 – 15:00
วันอังคาร (เวลาของเยอรมัน)
13:00 – 15:00
วันพุธ (เวลาของเยอรมัน)
13:00 – 15:00
วันพฤหัสบดี (เวลาของเยอรมัน)
13:00 – 15:00
วันศุกร์ (เวลาของเยอรมัน)
13:00 – 15:00

สมัครเรียน

Kursantrag "Grammatik A1"

มีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันหรือไม่

Hast du bereits andere Kurse besucht?

Wähle den richtigen Satz